WelkomPompenBronpompen

bronpomp Bronpompen zijn pompen die in een waterbron worden gehangen
en dan het water naar boven persen.

Bronpompen worden hoofdzakelijk toegepst in situaties wanneer de grondwaterstand te laag is om aan te zuigen.

Steeds meer bronpompen worden ook torgepast voor tuinberegening omdat er dan in de garage of schuur geen pomp aanwezig is die zou kunnen gaan lekken en geen lawaai.

Voorlichting voor een dergelijke pomp is noodzakelijk in verband met het plaatsen en de waterdiepte.

 

Laat U voorlichten voor een passende pomp voor uw situatie!